16
Şubat
İletişim
MARMARAY’I PAYLAŞ
Planlanan Aşamalar
Planlama, aşamalar halinde uygulanmaktadır: birinci aşama, Proje'nin ekonomik ve sosyal fizibilitesini belirleyen faktörlerin tanımlanması ve bu faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi aşamasıdır.
 
 
Örneğin:
 
 
Yolcu talebi tahminleri ve zaman içerisinde oluşan gelişmeler;
 
 
Tüneller, istasyonlar, hatlar, sinyalizasyon ve diğer sistemler ve demiryolu araçları gibi kalıcı işlerle ilgili direkt maliyet ve giderler;
 
 
Arazi kamulaştırma ve finansman giderleri gibi dolaylı masraf ve maliyetler;
 
 
İşletim ve bakım maliyetleri;
 
 
Yolculuk ücretleri ve ücretlendirme politikaları; ve
 
 
Yapım işleri ve ticari işletimlerin başlangıcı için öngörülen termin planı.
 
 
Planlama, aynı zamanda zincirleme bir süreçtir. Banliyö treni ile yapılan bir yolculuğun fiyatını ayarladığınızda, trafik talebi tahmini de değişecektir. Bu da yeni demiryolu araçlarının satın alınması ile ilgili gereksinimde değişikliğe neden olacaktır, buna bağlı olarak yatırım giderleri ve maliyetleri de değişecek ve tüm bu değişiklikler, Projenin genel fizibilitesini etkileyecektir.
 
 
Bu zincirleme planlama süreci çerçevesinde Projenin fizibilitesi, 1985 yılında gerçekleştirilen ilk etüt çalışmasından bu yana birçok kez kanıtlanmıştır. Projenin fizibilitesi, JICA (eski adıyla JBIC) kredi değerlendirmesinin bir parçası olarak 1999 yılında gerçekleştirilen çalışma sonucunda da yeniden onaylanmıştır. Ayrıca 2002 ve 2003 yıllarından derlenen güncellenmiş rakamlara dayanılarak yapılan en son çalışmalar, Projenin sosyal ve çevresel açıdan arzu edilir olmasinin yanı sıra, ekonomik açıdan da uygulanabilir olduğunu tekrar doğrulamıştır.Planlama sürecinin kapsamına dahil edilen değer ve rakamlar, halihazırdaki en iyi ve en son bilgilere dayanmaktadır. Bu rakamlar, daha yakın tarihlerdeki tecrübeler çerçevesinde daha anlamlı veya daha güvenilir bilgiler elde edildikçe güncellenmektedir.