19
Şubat
İletişim
MARMARAY’I PAYLAŞ
YOLCUNUN KILAVUZU

SAYIN YOLCULARIMIZ,

GÜVENLİ VE RAHAT SEYAHAT İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ KURALLARA DİKKAT EDİNİZ...

* Ortak  kullanım  alanlarımız  olan İstasyon  ve  Trenlerimizi temiz tutmaya gayret ediniz
* Gar,  istasyon,  duraklarda  ve  trenlerde  sesli  ve  görsel ikazlara  dikkat  ediniz  ve  gerektiğinde  ikazlara  uyunuz. 

İndirimli  ve  ücretsiz  seyahat hakkı  bulunan  yolcularımız, belgelerini görevlilere göstermek zorundadır.

* Seyahatiniz  esnasında  diğer  yolcuları  rahatsız  edecek şekilde;  yüksek  sesle  müzik  dinlemeyiniz,  film  izlemeyiniz ve  etrafınızdaki  yolcularla  ya  da  cep  telefonu  ile  yüksek sesle konuşmayınız.
* Bulunan  her  türlü  sahipsiz  eşyayı tutanak  ile  görevlilere teslim ediniz.
Yolcu  girişleri  için mutlaka belirlenmiş olan kontrollü noktaları kullanınız. 
* Engelli,  yaşlı,  hamile  ya  da  bebekli  bayanlara  yer  veriniz.  İniş ve binişlerde öncelik tanıyınız.
* Trenden inenlere öncelik tanıyınız.
* Tren kapılarının kapanmasına engel olmayınız.
* Acil  durumlarda  yetkililerce  yapılan  her  türlü  duyuru  ve talimata can güvenliğiniz açısından uyunuz.
* Trenlerde,  Gar,  İstasyon  ve  duraklarımızın  kapalı alanlarında  4207  sayılı  yasa  gereği  Tütün  mamulleri  ve elektronik  sigara  kullanılması  yasaktır.  Kanun  gereği kullananlar hakkında cezai işlem uygulanır. 
* Trenlerde silah ve mühimmat taşınması kesinlikle yasaktır. (Trende  görevli  emniyet  personeli  özel  koşullar  altında silah taşıyabilir.)
* Yolcularımız  yanlarında  taşıdıkları  el  bagajlarında  ve  diğer şahsi  eşyaların  korunması  ve  kollanmasından  sorumludur. Herhangi  bir  şekilde  sahipsiz  veya  terk  edilmiş  olarak bulunan  eşyalar  şüpheli  çanta  veya  paket  muamelesi görecektir.
* Can  güvenliğiniz  için  Demiryolu  hattına  kesinlikle inmeyiniz.  Raylara  eşyanızın  düşmesi  halinde  mutlaka görevlilere haber veriniz. 
* Gar,  İstasyon  ve  trenlerdeki  güvenlik  görevlileri  şüpheli görülen  şahıslar  ile  paketleri  arama  gerektiğinde seyahatten men etme  yetkisine sahiptir. 
* Gar, İstasyon ve Trenlerde TCDD’den izin alınmadan el ilanı dağıtımı, afiş yapıştırılması ve reklam yapılması yasaktır.
* Başka  bir  kişiye  ait  indirim  belgesi,  süresi  geçmiş  belge,  sahte  abonman  kartı  vb.  ile  seyahat  etmek  yasak  olup, seyahat  eden  yolcuların  bu  tür  belgelerine  el  konulur.  Ayrıca; Tam bilet ücreti ile indirim farkı ayrıca tahsil edilir.
* Peronlarda, belirlenen emniyetli bölgenin (sarı çizgi) içinde bekleyiniz.
* Gar,  İstasyon  ve  trenlerde  film  çekimi  yapılması  için önceden izne tabidir
Engelli Yaşlı, hamile, pusetli ve bagajı bulunan yolcularımızIn asansörleri kullanması gerekmektedir.