MARMARAY’I PAYLAŞ
Yolculuk Kılavuzu

SAYIN YOLCULARIMIZ,

 

AŞAGIDAKİ HUSUSLARA UYULDUĞU ZAMAN YOLCULUĞUNUZUN DAHA HUZURLU, RAHAT VE 

EMNİYETLİ OLACAĞINI UNUTMAYINIZ !
* Ortak  kullanım  alanlarımız  olan İstasyon  ve  Trenlerimizi temiz tutunuz.
* Gar,  istasyon,  duraklarda  ve  trenlerde  sesli  ve  görsel ikazlara  dikkat  ediniz  ve  gerektiğinde  ikazlara  uyunuz. İndirimli  ve  ücretsiz  seyahat hakkı  bulunan  yolcularımız, belgelerini görevlilere göstermek zorundadır.
* Gişelerden para üstünü kontrol ederek alınız.
* Seyahat  halindeki  trenlerde  kabuklu  yemiş  ve  etrafa  koku yayan yiyecekleri yemeyiniz.
* Seyahatiniz  esnasında  diğer  yolcuları  rahatsız  edecek şekilde;  yüksek  sesle  müzik  dinlemeyiniz,  film  izlemeyiniz ve  etrafınızdaki  yolcularla  ya  da  cep  telefonu  ile  yüksek sesle konuşmayınız.
* Bulunan  her  türlü  sahipsiz  eşyayı tutanak  ile  görevlilere teslim ediniz.
* İstasyonlara biletsiz  giriş  yapmayınız,  yolcu  girişleri  için mutlaka belirlenmiş olan kontrollü 
noktaları kullanınız. 
* Engelli,  yaşlı,  hamile  ya  da  bebekli  bayanlara  yer  veriniz.  İniş ve binişlerde öncelik tanıyınız.
* Trenden inenlere öncelik tanıyınız.
* Tren kapılarının kapanmasına engel olmayınız.
* Acil  durumlarda  yetkililerce  yapılan  her  türlü  duyuru  ve talimata can güvenliğiniz açısından uyunuz.
* Trenlerde,  Gar,  İstasyon  ve  duraklarımızın  kapalı alanlarında  4207  sayılı  yasa  gereği  Tütün  mamulleri  ve elektronik  sigara  kullanılması  yasaktır.  Kanun  gereği kullananlar hakkında cezai işlem uygulanır. 
* Gar, İstasyon ve Trenlerde alkol kullanılması yasaktır. 
* Trenlerde silah ve mühimmat taşınması kesinlikle yasaktır. (Trende  görevli  emniyet  personeli  özel  koşullar  altında silah taşıyabilir.)
* Gar, İstasyon ve trenlere her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler ile girmek yasaktır.
* Yanında ağırlığı 30 kg’ dan fazla veya ölçüleri 120x50x60 cm den  büyük    yükle  binilmez.  Bu  ölçülerden  büyük  eşya  ile seyahat etmek isteyen yolcularımızın bu eşyalarından her biri için fazladan 1 geçiş bedeli ödemeleri zorunludur.
* Yolcularımız  yanlarında  taşıdıkları  el  bagajlarında  ve  diğer şahsi  eşyaların  korunması  ve  kollanmasından  sorumludur. Herhangi  bir  şekilde  sahipsiz  veya  terk  edilmiş  olarak bulunan  eşyalar  şüpheli  çanta  veya  paket  muamelesi görecektir.
* Can  güvenliğiniz  için  Demiryolu  hattına  kesinlikle inmeyiniz.  Raylara  eşyanızın  düşmesi  halinde  mutlaka görevlilere haber veriniz. 
* Demiryolu hattına inmek tehlikeli ve yasaktır.  
* Gar,  İstasyon  ve  trenlerdeki  güvenlik  görevlileri  şüpheli görülen  şahıslar  ile  paketleri  arama  gerektiğinde seyahatten men etme  yetkisine sahiptir. 
* Gar, İstasyon ve Trenlerde TCDD’den izin alınmadan el ilanı dağıtımı, afiş yapıştırılması ve reklam yapılması yasaktır.
* Gar,  İstasyon  ve  Trenlerde  seyyar  satıcılık,  dilencilik  vb.  faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
* Başka  bir  kişiye  ait  indirim  belgesi,  süresi  geçmiş  belge,  sahte  abonman  kartı  vb.  ile  seyahat  etmek  yasak  olup, seyahat  eden  yolcuların  bu  tür  belgelerine  el  konulur.  Ayrıca; Tam bilet ücreti ile indirim farkı ayrıca tahsil edilir.
* Gar  ve  İstasyon  sınırları  içerisinde  Tekerlekli  sandalye  ve bebek arabası dışında, Bisiklet, kaykay, paten vb. araçların kullanılması yasaktır.
“Girilmez”  levhası  bulunan  alanlara  girilmesi  kesinlikle yasaktır. 
* Trenlerimizde  0-6  yaş  (6 yaş  dâhil)  küçük  çocuklar  ücretsiz seyahat edebilirler.
* Trende imdat freni  v.b donanımı  amacı dışında kullanmak yasaktır.  Kullananlar  hakkında  cezai  işlem  uygulanır. Verdikleri zarar ayrıca tazmin edilir.
* Ambalajı yetersiz akıntı, sızıntı  yapan ve diğer yolculara rahatsızlık verecek derecede koku  yayan eşyalar trenlere kabul edilmez. 
* Bekleme salonlarında ve seyahat esnasında ayakkabılarınızı çıkartmayınız ve ayaklarınızı diğer koltuklara uzatmayınız. 
* Peronlarda, belirlenen emniyetli bölgenin (sarı çizgi) içinde bekleyiniz.

-Bisiklet ile pazar ve bayram (tam tatil) günleri tam gün, diğer günlerde ise yolcu yoğun saatler (07:00-09:00 ile 16:00-20:00 arası bisiklet kabul edilmez) dışında ek bir ücret ödemeden seyahat edilebilir.

-Katlanmış bisikletler tüm günlerde gün boyu kabul edilir.

-Taşıma sırasında her türlü sorumluluk sahibine ait olmak üzere yolcu beraberinde bir bisiklet kabul edilir. 

* Gar,  İstasyon  ve  trenlerde  film  çekimi  yapılması  için önceden izin alınmalıdır. 
Aşağıda belirtilenlerin haricinde istasyon ve araçlara hiçbir hayvan sokulmaz. Bunlar; 
 
* Görme özürlülere refakat eden klavuz köpekler,
* Boyun tasması olması ve kucakta taşınması şartıyla süs köpekleri
* Küçük kafes hayvanları (serbest kaldığında yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli vs.  hayvanlar hariç)
 
Engelli Yaşlı, hamile, pusetli ve bagajı bulunan yolcularımız lütfen asansörleri kullanınız.